APOS: TESTOVI KVALITETA!

APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodne organizacija potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).   U ostvarenju tog cilja bile potrebne godine pregovaranja,  dokazi o neutralnosti, etički kodeks, kapaciteti, transparentno finansiranje iz više donacija – jer jedan izvor ne dokazuje nezavisnost – informisanje bez reklama i slično. Nezavisno uporedno testiranje kvaliteta robe i usluga vrše… Pročitajte više >>>

MISIJA I CILJEVI

Asocijacija potrošača Srbije – APOS je savez organizacija osnovan u oktobru 2003. godine / Association of Consumers in Serbia – APOS is an independent, non-governmental organization established in 2003.