Web Design and Internet Marketing

ISKLJUČENJE REDOVNIH PLATIŠA?

Rukovodstvo javno komunalnog preduzeća „Standard“ iz Vrbasa pronašlo je originalan način da se „stane na put“ individulanim neplatišama tako što bi sve stanare u zgradi kaznilo isključenjem sa vodovodne mreže.

U saopštenju JKP „Standard“, objavljenom na zvaničnoj prezentaciji opštine Vrbas, stoji: „Apelujemo na stanovnike u stambenim blokovima da u što hitnijem roku dođu u ‘Standard’ i isplate dug ili sklope sporazum o odloženom plaćanju. Ukoliko to ne učine, zgrada u kojoj se nalazi neplatiša, biće isključena s vodovodne mreže. Time će korisnici komunalnih usluga koji ne izmiruju obaveze, dovesti u problem stanare u zgradi koji redovno izmiruju sve svoje obaveze“.

Asocijacija potrošača Srbije APOS se obratila dopisom u kome je od JKP „Standarda“ zatražilo informaciju po kom zakonskom osnovu mogu da isključe potrošače koji redovno izmiruju svoje obaveze?

 

U svom odgovoru na dopis APOS-a u ovom preduzeću su nam objasnili da s obzirom zgrade imaju status pravnog lica oni taj problem moraju da reše između sebe, a da je njihova dužnost da na osnovu Zakona o održavanju stambenih zgrada isključe korisnike koji ne izmiruju svoja dugovanja. U datom obrazloženju oni su citirali samo deo člana 11 da „zgrada ima svojtvo pravnog lica, račun i pečat“, kao i deo člana 12 u kome su naveli da „svaka zgrada obrazuje skupštinu stanara“.

 

 

PROČITAJTE – ODGOVOR JKP STANDARD-A APOS-U

PROČITAJTE –  ODGOVOR APOS-A NA DOPIS JKP STANDARD

 

Ukoliko bi ovakvo obrazloženje „držalo vodu“ zgrade bi mogle da naprave unutrašnje društveno uređenje, pa bi u skladu sa tim pravilo posebne programe kolektivnom solidarisnju sa komšijama-neplatišama ili u gorem slučaju – organizovalo hajke i preke sudove unutar svojih blokova i ulaza.

Međutim, tačan citat člana 11 Zakona o održavanju stambenih zgrada glasi: „Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade. Stambena zgrada ima račun i pečat“.

Znači, ono što je u odgovoru sporno je što u više članova Zakona o održavanju stambenih zgrada (čl. 5,6, 7 i 11) jasno proizilazi da stambene zgrade imaju svojstvo pravnog lica, ali samo u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje zgrade. Iz zakona takođe jasno proizilazi da u te poslove nikako ne spada plaćanje dugovanja po osnovu gradsko komunalnih usluga, pa i plaćanje isporuke vode.

Davaoc usluga može svoja potraživanja prema pojedinim potrošačima ostvari samo u parničnom postupku ili preko privatnih izvršitelja, a ne tako što će diskriminisati potrošače koji su redovne platiše, i to samo zato što stanuju u stambenim zgradama.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *