O nama

JEDINSTVENO GLASILO ASOCIJACIJE POTROŠAČA SRBIJE - APOS

Osnovan novembra 2006. godine kao mesečni časopis, a 2014. godine prerasta u interaktivni informativni portal sa redovno ažuriranim informacijama. U cilju tačnog i nezavisnog informisanja na sajtu APOS Potrošački Reporter nećete pronaći nikakve reklame. APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodnog saveza potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).   Za to su bile potrebne godine pregovaranja, dokazi o neutralnosti, etički kodeks, kapaciteti, transparentno finansiranje iz više donacija (jer jedan izvor ne dokazuje nezavisnost), informisanje bez reklama i slično. Članstvo u ICRT za nas znači podsticaj da ostanemo nezavisni i neutralni i isključivo na korist potrošača. Ovakav rad navikao nas je da budemo strogi prvo prema sebi i daje nam snagu da budemo temeljni u našim istraživanjima i beskompromisni u informisanju javnosti. APOS je prva, i jedina organizacija iz Srbije,  koje je deo međunarodne grupe potrošača u kojima su: Stiftung Warentest u Nemačkoj, Consumer Reports u SAD, Wich u Velikoj Britaniji, Test-Achats u Belgiji, Que choisir u Francuskoj, Dtest u Češkoj, Zveza Potrosnikov Slovenia (ZPS) i drugima koji ove usluge potrošima pružaju više decenija.

  • APOS Potrošački Reporter je jedinstveno glasilo Asocijacije Potrošača Srbije

  • APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodne organizacija potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).   U ostvarenju tog cilja bile potrebne godine pregovaranja,  dokazi o neutralnosti, etički kodeks, kapaciteti, transparentno finansiranje iz više donacija – jer jedan izvor ne dokazuje nezavisnost – informisanje bez reklama i slično. Nezavisno uporedno testiranje kvaliteta robe i usluga vrše

  • APOS je u januaru 2015. godine postao član Međunarodne organizacija potrošača za istraživanje i testiranje (ICRT).

  • Asocijacija potrošača Srbije – APOS je savez organizacija osnovan u oktobru 2003. godine / Association of Consumers in Serbia – APOS is an independent, non-governmental organization established in 2003.

  • Struktura organizacije Saveza APOS

  • Asocijaciju potrošača Srbije – APOS čine 5 lokalnih organizacija potrošača