SREĆAN DAN POTROŠAČA

Kampanja međunarodne organizacije potrošača Consumer Inernational čiji je APOS član, ove godine se na dan potrošača bavi mogućnostima i izazovima u vezi sa pametnim proizvodima. Pametna tj. smart tehnologija je rastući globalni fenomen koji će fundamentalno promeniti prirodu mnogih potrošačkih proizvoda i usluga. Razumevanje ovih vrsta digitalnih pitanja u nastajanju znači predvideti izazove i zagovarati potrošačka prava gde god se nalazili. Svetski dan prava potrošača je naša prilika da istaknemo šta potrošači žele i trebaju iz konektovanog sveta i stavimo ih u središte razvoja ovih digitalnih proizvoda i usluga.

Pametni tj. smart proizvodi su povezani preko interneta i primaju, prikupljaju i šalju podatke. U svetu trenutno ima 23.1 milijardi pametnih proizvoda u svetu, što brojčano premašuje broj ljudi tri prema jedan. Od smart telefona i TV uređaja, asistenata koji se aktiviraju na glas i drugih, mnogi od ovih uređaja koje sve više koristimo se povezuju automatski.

Kako sve više ljudi iz svih krajeva sveta se povezuju preo mreže, i naša veza s internetom postaje sve bolja i brža, pametnija, smart proizvodi će postati stvarnost za potrošače svuda, označavajući veliku promenu u interakciji između potrošača i proizvoda i usluga.

Za potrošače u zemljama u razvoju gde je pristup internetu putem fiksne veze unutar doma ograničen, pojedinci češće koriste pametne telefone za obavljanje osnovnih radnji kao što su plaćanja, slanja i primanje doznaka, komunikacija, pristup plati i kreditu itd. To znači da obezbeđivanje dostupnosti, bezbednosti i sigurnosti telefona koji se povezuju na internet je posebno važno za potrošače koji se oslanjaju na njih za osnovne usluge. Pored pametnih telefona, drugi popularni povezani uređaji uključuju pametne kućne sigurnosne sisteme i pametne monitore zdravlja. Na primer, fitnes tragači nadgledaju nivo aktivnosti korisnika, obrasce spavanja i otkucaje srca, pomažući bolje razumevanje njihovog ličnog zdravlja. Umnogim domovima postoje pametni sigurnosni sistemi – bežične kamere, brave i senzori pokreta. Ako uređaji zabeleže neuobičajenu aktivnost, onda mogu da šalju upozorenja vlasniku preko svog pametnog telefona. Takođe postoji sve veći broj pametnih proizvoda koji nude prilagođena rešenja za osobe sa invaliditetom. Na primer, pametni satovi za osobe sa gubitkom vida koji vibriraju kada korisnik primi e-poštu, i onda se mejl prevodi  u Brajevu azbuku. Pametne sijalice, povezane sa zvonom ili telefonom, upozoravaju ljude sa problemomsluha da telefon zvoni, ili kada je neko na vratima.

Sve veća prisutnost smart proizvoda u životima  ljudi zahteva razumevanje pitanja vezanih za sigurnost i privatnost potrošača i zahteva razvoj pravnog okvira za zaštitu potrošača koji je zasnovan na principu poverenja.

Pojava smart tehnologije donosi potrošačima mnoge mogućnosti; pristup novim uslugama, proizvodi koji im višeodgovaraju , veća udobnost i izbor. Međutim, postoje neki značajni razlozi za zabrinutost:

nedostatak sigurnosti, privatnosti i smislenog izbora o tome kako ih koristimo, kao i nedostatak jasnoće o tome ko je odgovoran kada stvari krenu naopako.

KAKO PAMETNI PROIZVODI POSTAJU SVE ČEŠĆI DIO SVAKODNEVNOG ŽIVOTA, MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA POTROŠAČA ŽELI DA ISTAKNE VAŽNOST DA:

  1. Principi bezbednosti i privatnosti moraju biti ugrađeni u razvojni proces smart proizvoda –  trenutne zaštite moraju postati jače
  2. Povećan pristup ovim uređajima kroz fer cene podataka, bolju internet infrastrukturu, kao i obezbeđivanje zaštite za potrošače koji koriste second -hand uređaje.
  3. Osigurati da potrošači imaju pristup pristupačnoj, visokokvalitetnoj i brzoj internet konekciji kako bi im omogućili da iskoriste mogućnosti koje donosi nova internet tehnologija
  4. Obezbediti da se povezani proizvodi potrošača prodaju uz osnovni nivo bezbednosti kao standard, a ažuriranja treba da budu obezbeđena u razumnom periodu nakon prodaje, tako da hakeri ne mogu da pristupe podacima potrošača ili da promene funkcionalnost proizvoda.
  5. Pravo na privatnost i zaštitu podataka o potrošačima mora biti propisno zaštićeno i podržano u cilju rješavanja potencijalnih šteta kao što su diskriminatorne prakse, invazivni marketing, gubitak privatnosti i povrede sigurnosti.
  6. Povezani proizvodi treba da poštuju kompatibilne standarde uređaja i softvera kako bi se izbegli efekti blokiranja i povećala sposobnost potrošača da lako upoređuju i menjaju pružaoce usluga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *