consumer international

SREĆAN DAN POTROŠAČA

Kampanja međunarodne organizacije potrošača Consumer Inernational čiji je APOS član, ove godine se na dan potrošača bavi mogućnostima i izazovima u vezi sa pametnim proizvodima. Pametna tj. smart tehnologija je rastući globalni fenomen koji će fundamentalno promeniti prirodu mnogih potrošačkih proizvoda i usluga. Razumevanje ovih vrsta digitalnih pitanja u nastajanju znači predvideti izazove i zagovarati potrošačka prava gde god se nalazili. Svetski dan prava potrošača je naša prilika da istaknemo šta potrošači žele i trebaju iz konektovanog sveta i stavimo ih u središte razvoja ovih digitalnih proizvoda i usluga. Continue reading

15. MART: ZA ZDRAVU I BEZBEDNU HRANU

Loša ishrana uzrokuje više od 11 miliona smrti godišnje i sada zauzima prvo mesto na svetskom nivou među faktorima rizika koji dovode do smrti. Preuranjene bolesti i invalidnosti uzrokovane ishranom osiromašuju porodice, smanjuju plodnost i prete bankrotom zdravstvenim sistemima. Svetski ekonomski uticaj samo od gojaznosti iznosi oko 2 triliona američkih dolara ili 2.8% svetskog GDP-a što je približno globalnom uticaju koje ima pušenje, naoružano nasilje, rat  i terorizam.

Continue reading