Web Design and Internet Marketing

digitalizacija

DIGITALIZACIJA: I TRGOVCIMA NEOPHODNA UPUTSTVA

Od 25. maja ove godine na najznačajnijoj emisionoj stanici „Avala“ počeo je da se emituje digitalni signal. Time je počela završna faza pripreme za potrošače koji još uvek televizijski signal primaju preko sobne ili krovne antene. Saveti, informacije i uputstva su se intenzivno dobijala tokom kampanje nadležnog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Međutim, ovih dana, potrošači su se javljali sa informacijama o problemima na koje su nailazili u ovoj zavšnoj fazi pripreme, a odnose se na jasna uputstva ili rešenja za svoje televizore i opremu.

Continue reading