Web Design and Internet Marketing

kvar

KAKO PRED TRGOVCA NAKON KVARA ROBE

Tehnička roba se može popravljati isključivo uz vašu saglasnost, i to samo jednom. Odbijanje reklamacije od strane prodavca zato što nemate ambalažu više nije moguća. Kada uložite reklamaciju na proizvod, trgovac mora da odgovori u roku od 8 dana, a vaš problem reši u roku od 30.  Ukoliko trgovac ne ispuni vaš zahtev, kršeći vaša prava kao potrošača,  očekuje ga visoka novčana kazna po postupanju tržišne inspekcije. Pored ovih novina, Zakon o zaštiti potrošača jasnije definiše i razgraničava pojmove – saobraznost, garancija i garantni list.

 

Continue reading