NEPRAVIČNE ODREDBE UGOVORA

Događalo se da kad potpišete jednogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja, teško uspevate da ga raskinete, jer je vaš zahtev bio odbijen zbog  odredbe po kojoj ste bili obavezni da raskid najavite nekoliko meseci ranije.