OBEŠTEĆENJE TURISTA

Turistička agencija, kao trgovac, dužna je da vam pruži turističko putovanje na način koji je ugovoren i koji je u skladu sa obaveštenjima datim pre zaključenja ugovora. A to znači da turističko putovanje treba da ima svojstva koja vam je trgovac garantovao.