Web Design and Internet Marketing

organizacije potrošača

PARTNERSKO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Saopštenje za novinare u vezi  lokalnih skupova u nedelji potrošača

Sredinom prošlog veka potrošnja hemikalija iznosila je oko milion tona godišnje, da bi danas njihova potrošnja porasla na 500 miliona tona. Hemikalije nas okružuju i sastavni su deo svakog proizvoda koji kupujemo. One u mnogo čemu olakšavaju savremeni život, ali da bi sе iskоristilе prеdnоsti kоје hemikalije pružајu, potrebno je da ih bezbedno koristimo, kао i dа štetan uticај hеmikаliја svеdеmo nа minimum. Continue reading

ICRT OBJAVIO ČLANSTVO APOS-A U SVOM BILTENU

U cilju samoodrživosti organizacija potrošača APOS želi da uspostavi trajno održivi sistem kojim će udruženo sprovoditi redovna testiranja proizvoda na tržištu i time obezbediti dugoročnu održivost.  To će biti omogućeno kroz podršku građana, kao potrošača i direktnih korisnika, jer praksa koja se sprovodi među organizacijama potrošača u EU i SAD predviđa da se potrošačima obezbeđuju redovne analize testiranja robe i proizvoda na tržištu uz plaćanje članarine koje se ulaže u dalja nezavisne testiranja.

Continue reading

FEBRUAR 2015

100. Potrošački Reporter: APOS u članstvu ICRT – Štetna jedinjenja okružuju bebe – Test transparentnosti informacija na sajtovima banaka – Zašto je sve manje lekova u kutiji –  Osobe sa invaliditetom – teško do svojih prava…

 

Continue reading

APOS RAZOČARAN REAKCIJOM NADLEŽNOG MINISTARSTVA

Prethodnih dana ste bili svedoci prozivki i negativnih saopštenja usmerenih protiv APOS-a a sve zbog izlaska u javnost sa rezultatima istraživanja o štetnim supstancama u pojedinim proizvodima za decu, do kojih se došlo zajedno sa ostalim organizacijama potrošača iz Evropske unije. Najoštrije osuđujemo neodgovorno ponašanje i neadekvatnu reakciju Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, koji su, ne sačekavši da im dostavimo detaljne podatke i dokaze, izašli u javnost sa osudom APOS-a. 

Continue reading

„TARGETIRANJE“ DECE PUTEM REKLAMA

Kada je u pitanju neravnopravnost na tržištu Srbije, kompanije koje ovde posluju ne moraju da se služe dosetkama uz pomoć kvizova i sličnih aplikacija za razbribrigu na internetu. Nebrojeni su primeri „targetiranja“ dece ali i drugih ranjivih kategorija putem televizijskih, radio reklama i bilborda. Continue reading

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Skupština. Upravni odbor. Predstavnici lokalnih organizacija potrošača

Skupština

 

Skupštinu Asocijacije potrošača Srbije APOS čine po pet  predstavnika koje, iz reda članova lokalnih organizacija. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

 

1) donosi plan i program rada
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
3) usvaja druge opšte akte Saveza
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada saveza
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

 

Upravni odbor

Stalne članove Upravnog odbora (UO) čine predstavnici lokalnih organizacija koje su članice našeg saveza. UO rukovodi radom APOS-a između dve Skupštine i donosi odluke u cilju ostvarivanja utvrđenog programa.

 

Predsednik UO APOS je Zoran Andrejić

Članovi Upravnog odbora

 

Olgica Lukač – predsednica Udruženja građana za zaštitu potrošača „Košava“ Vršac
Dragana Simić Antonijević – predsednica Udruženja potrošača i korisnika javnih usluga Šabac
Zoran Andrejić – predsednik Pokreta potrošača Bor
Bogdan Popović – predsednik udruženja Ravnopravni potrošač Novi Sad
Aleksandar Stojković – član udruženja Pokret potrošača Požarevac

 

ČLANICE APOS-A

Asocijaciju potrošača Srbije – APOS čine individualni članovi (fizička lica) i lokalne organizacije potrošača:

#Pokret potrošača – Bor

#Pokret potrošača – Požarevac

#Ravnopravni potrošač – Novi Sad

#Udruženje građana za zaštitu potrošača „Košava“ – Vršac

#Udruženje potrošača i korisnika javnih usluga – Šabac

#Udruženje potrošača – Valjevo

 

Pokret potrošača – Bor

zastupnik: Zoran Andrejić

 

Br računa u banci: Alpha bank 180-7101210000741-19

PIB: 103131390

Matični br: 17527703

bor@apos.org.rs

 

Pokret potrošača – Požarevac

 

zastupnica: Dragana Stojković

 

Br računa u banci: Banka Intesa 160-150534-09

PIB: 103724857

Matični br: 17623354

pozarevac@apos.org.rs

 

Ravnopravni potrošač – Novi Sad

 

zastupnik: Bogdan Popović

 

Br računa u banci: NLB Banka 310-207616-08

PIB: 103416495

Matični br:08817057

novisad@apos.org.rs

 

 

Udruženje građana za zaštitu potrošača „Košava“ – Vršac

 

zastupnica: Olgica Lukač

 

Br računa u banci: Vojvođanska banka NBG group 355 – 1069616 – 40

PIB: 103755244

Matični br: 08839590

vrsac@apos.org.rs

 

 

Udruženje potrošača i korisnika javnih usluga – Šabac

 

zastupnica: Dragana Simić Antonijević

 

 

Br računa u banci: Alfa banka: 180- 141121001354036

PIB:103723359

Matični br: 17621904

sabac@apos.org.rs

 

 

Udruženje potrošača – Valjevo

 

zastupnica: Marijana Višić-Vićanović

Br računa u banci:

PIB:106925615

Matični br:

valjevo@apos.org.rs