Web Design and Internet Marketing

projekti

UNAPREĐENJE KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA U VOJVODINI

Projekat Asocijacije potrošača Srbije – APOS „Promocija dobre poslovne prakse i komunikacije u cilju unapređenja kvaliteta usluga u oblasti turizma u AP Vojvodini“, podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. U saradnji sa Fakultetom za sport i turizam (TIMS) iz Novog Sada koji su za stručnu edukaciju ciljnih grupa angažovali svoje eksperte. Edukacija u prostorijama Fakulteta za sport i turizam besplatna za sve polaznike. Continue reading

PROAKTIVNI POTROŠAČI

Projekat: „Proaktivni potrošači“, realizovali su udruženje Ravnopravni potrošač – Novi Sad i partner Udruženje građana za zaštitu potrošača „Košava“ Vršac, obe članice Asocijacije potrošača Srbije –  APOS. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Continue reading

RATE ME GREEN

Projekat „Rate me Green“ je realizovan od strane Asocijacije Potrošača Srbije – APOS i partnera „Kulturanova“ Novi Sad, a u saradnji sa švedskom organizacijom koja je imala iskustva sa problematikom koja je obrađivana i koja je prenosila značajno iskustvo. Finansiran je od strane Svetske organizacije potrošača Consumer International (CI) iz Zelenog Fonda. Continue reading

BEZBEDNO JE UKUSNIJE

Projekat „Bezbedno je ukusnije“ finasirala je Delegacija EU u Srbiji a podržan je u okviru EU programa „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava“Sprovođenje projekta podrazumevalo pokretanje dijaloga sa nadležnim organima u zemlji, udruženjima proizvođača, naukom i strukom, evropskim institucijama i drugim zainteresovanim stejkholderima Continue reading

ODGOVORAN POTROŠAČ

Projekat Asocijacije potrošača Srbije – APOS  „Odgovoran potrošač za održivu budućnost“ podržan je od Ambasada Kraljevine Norveške.  Cilj projekta  je doprinos ukupnom podizanju svesti o potrebi zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na značaj aktivne uloge potrošača kako na tržištu tako i kroz državne institucije. Projekat je realizovan tokom 2012. i 2013. godine Continue reading

BEEAMS – POVEĆANJE ENERGTESKE EFIKASNOSTI

BeEAMS – Povećanje energteske efikasnosti u zemljama koje teže da postanu članice EU. Asocijacija potrošača Srbije APOS realizovala je ovaj projekat u saradnji sa četiri organizacije potrošača: iz Italije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske. Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije Continue reading