POTROŠAČ – INVESTITOR NA TRŽIŠTU

Projekat Asocijacije potrošača Srbije – APOS „Potrošači – investitori na tržištu“, podržala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Pored saveta za potrošače pre kupovine APOS želi da utiče i na otklanjanje eventualne nepoštene poslovne prakse.

UNAPREĐENJE KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA U VOJVODINI

Projekat Asocijacije potrošača Srbije – APOS „Promocija dobre poslovne prakse i komunikacije u cilju unapređenja kvaliteta usluga u oblasti turizma u AP Vojvodini“, podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. U saradnji sa Fakultetom za sport i turizam (TIMS) iz Novog Sada koji su za stručnu edukaciju ciljnih grupa angažovali svoje… Pročitajte više >>>

PROAKTIVNI POTROŠAČI

Projekat: „Proaktivni potrošači“, realizovali su udruženje Ravnopravni potrošač – Novi Sad i partner Udruženje građana za zaštitu potrošača „Košava“ Vršac, obe članice Asocijacije potrošača Srbije –  APOS. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

RATE ME GREEN

Projekat „Rate me Green“ je realizovan od strane Asocijacije Potrošača Srbije – APOS i partnera „Kulturanova“ Novi Sad, a u saradnji sa švedskom organizacijom koja je imala iskustva sa problematikom koja je obrađivana i koja je prenosila značajno iskustvo. Finansiran je od strane Svetske organizacije potrošača Consumer International (CI) iz Zelenog Fonda.

BEZBEDNO JE UKUSNIJE

Projekat „Bezbedno je ukusnije“ finasirala je Delegacija EU u Srbiji a podržan je u okviru EU programa „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava“. Sprovođenje projekta podrazumevalo pokretanje dijaloga sa nadležnim organima u zemlji, udruženjima proizvođača, naukom i strukom, evropskim institucijama i drugim zainteresovanim stejkholderima

ODGOVORAN POTROŠAČ

Projekat Asocijacije potrošača Srbije – APOS  „Odgovoran potrošač za održivu budućnost“ podržan je od Ambasada Kraljevine Norveške.  Cilj projekta  je doprinos ukupnom podizanju svesti o potrebi zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na značaj aktivne uloge potrošača kako na tržištu tako i kroz državne institucije. Projekat je realizovan tokom 2012. i 2013. godine

PROJEKAT „TESTS“

Projekat “TESTS” realizovan u saradnji sa Stiftung Warentest-om organizacijom iz Nemačke i prestavljao je osnov za uporednu proveru kvaliteta proizvoda od strane organizacija potrošača u Srbiji. Projekat je finansirala Evropska unija.

BEEAMS – POVEĆANJE ENERGTESKE EFIKASNOSTI

BeEAMS – Povećanje energteske efikasnosti u zemljama koje teže da postanu članice EU. Asocijacija potrošača Srbije APOS realizovala je ovaj projekat u saradnji sa četiri organizacije potrošača: iz Italije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske. Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije