Web Design and Internet Marketing

srbija

ICRT OBJAVIO ČLANSTVO APOS-A U SVOM BILTENU

U cilju samoodrživosti organizacija potrošača APOS želi da uspostavi trajno održivi sistem kojim će udruženo sprovoditi redovna testiranja proizvoda na tržištu i time obezbediti dugoročnu održivost.  To će biti omogućeno kroz podršku građana, kao potrošača i direktnih korisnika, jer praksa koja se sprovodi među organizacijama potrošača u EU i SAD predviđa da se potrošačima obezbeđuju redovne analize testiranja robe i proizvoda na tržištu uz plaćanje članarine koje se ulaže u dalja nezavisne testiranja.

Continue reading

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Skupština. Upravni odbor. Predstavnici lokalnih organizacija potrošača

Skupština

 

Skupštinu Asocijacije potrošača Srbije APOS čine po pet  predstavnika koje, iz reda članova lokalnih organizacija. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

 

1) donosi plan i program rada
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
3) usvaja druge opšte akte Saveza
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada saveza
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

 

Upravni odbor

Stalne članove Upravnog odbora (UO) čine predstavnici lokalnih organizacija koje su članice našeg saveza. UO rukovodi radom APOS-a između dve Skupštine i donosi odluke u cilju ostvarivanja utvrđenog programa.

 

Predsednik UO APOS je Zoran Andrejić

Članovi Upravnog odbora

 

Olgica Lukač – predsednica Udruženja građana za zaštitu potrošača „Košava“ Vršac
Dragana Simić Antonijević – predsednica Udruženja potrošača i korisnika javnih usluga Šabac
Zoran Andrejić – predsednik Pokreta potrošača Bor
Bogdan Popović – predsednik udruženja Ravnopravni potrošač Novi Sad
Aleksandar Stojković – član udruženja Pokret potrošača Požarevac