AUTO ODGOVORNOST

Od 12 učesnika na tržištu osiguranja samo jedna kompanija ima javno istaknute tarife za premije osiguranja. Asocijacija potrošača Srbije – APOS je tek uz pomoć dopisa i direktnih kontakata telefonom uspela da skupi uporedne cene za obavezno osiguranje motornih vozila na našem tržištu. Jedna kompanija i  pored toga nije dostavila informacije koje su u interesu potrošača.

Istraživanje APOS-a pokazuje da u zavisnosti od kategorije vozila potrošač na ime premije za osiguranje od autoodgovornosti može uštedeti u proseku 492 dinara. Ako se u donjoj tebeli pogledaju razlike u cenama za kategoriju vozila motora jačine preko 110Kw ta razlika iznosi 1193 dinara.

KOLIKO POTROŠAČI MOGU DA UŠTEDE UKOLIKO IM SE OBJAVLJIVANJEM CENA OSTVARI PRAVO NA IZBOR?

 

Auto Osiguranja

preko 110 Kw 1193.00 DDOR Novi Sad
84 – 110 Kw 580.00 DDOR Novi Sad
66 – 84 Kw 484.00 DDOR Novi Sad
55 – 66 Kw 424.00 DDOR Novi Sad
44 – 55 Kw 378.00 DDOR Novi Sad
33 – 44 Kw 318.00 DDOR Novi Sad
22 – 33 Kw 298.00 DDOR Novi Sad
do 22 Kw 261.00 DDOR Novi Sad

 

Nova minimalna tarifa premija za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima stupila je na snagu 1. jula i  povećana  je u proseku za 45 odsto.

Pored problema sa drastičnim poskupljenjima potrošači se suočavaju sa netransparentnim tržištem osiguranja, jer od  12 članica Udruženja osiguravača Srbije koje u ponudi imaju osiguranje od autoodgovornosti samo Takovo Osiguranje ima istaknute cene na svom sajtu. Od većine ostalih učesnika na tržištu,  APOS je tek uz pomoć dopisa i  kontakata telefonom uspela da skupi uporedne cene za obavezno osiguranje motornih vozila na našem tržištu. Tačnije, skoro od svih, jer uprkos dopisima elektronskom poštom i  pozivima telefonom – Milenium Osiguranje nije dostavilo svoje tarife premija za osiguranje od autoodgovornosti.

Većina osiguravajućih kompanija u Srbiji svoje cene su dostavljale tek nakon „odobrenja“ pretpostavljenih i  uz maksimalna odlaganja. Iako je pravo na tačnu i lako dostupnu informaciju, kao što je ova o ceni, jedna od osnovnih prava potrošača.

Auto Osiguranje

PonuđačNazivdo 22Kwod 22 do 33Kwod 33 do 44Kwod 44 do 55Kwod 55 do 66Kwod 66 do 84Kwod 84 do 110Kwpreko 110Kw
AMSGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
UNIQAGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
SavaGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
AXAGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
TriglavGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
ASGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
DunavGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
Delta GeneraliGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
Wiener StädtischeGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
TakovoGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
DDOR Novi SadGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneralGeneral

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.