HEMIKALIJE U DOMAĆINSTVU

Brošura o bezbednoj upotrebi hemikalija u domaćinstvu koju je objavila Agencija za hemikalije u saradnjia sa Asocijacijom potrošača Srbije – APOS

KUĆNA HEMIJA NA POPUSTU

Svako ko dolazi u dodir sa deterdžentima, kao i kućnim i industrijskim hemikalijama, treba da zna koja su svojstva tih supstanci i koliko su opasne po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Etiketa sadrži potrebne informacije o opasnim svojstvima deterdženta kojima potrošač pri korišćenju može biti izložen, a koja mogu imati štetne efekte po zdravlje ljudi… Pročitajte više >>>