POREZ – TRAŽIMO KVALITET ZA CENU

Plaćanje poreza, kao i ostale obaveze prema državi savesni i odgovorni građani treba redovno da izmiruju. Znamo da su svi bez obzira na situaciju prinuđeni da ispunjavaju svoje zakonske obaveze. A šta je sa drugom stranom, kada su u pitanju prava i obaveze?